Nha Khoa Sài Gòn

Nha Khoa Sài Gòn

Địa chỉ :
CSI: 429C Nguyễn Kiệm ,P.9 , Q.Phú Nhuận, TP.HCM – Điện thoại : 8 459 529 – 9 902 711

CSII: 172 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, tp.HCM – Điện thoại: 08 8357297 – 08 8357298

Email:

Website:

Bác sĩ trưởng:


CSI: 429C Nguyễn Kiệm ,P.9 , Q.Phú Nhuận, TP.HCM

 


CSII: 172 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, tp.HCM

Phản hồi về bài viết...

*


*