Danh sách các Nha khoa tại Long An

BA – PHÒNG RĂNG NHA KHOA BÁC SĨ BA
 
Địa chỉ: 164 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)826936
  
 
 

 

 


 

BA CHÂU – PHÒNG RĂNG BA CHÂU
 
Địa chỉ: ẤP CẦU XÂY, TT.THỦ THỪA, H.THỦ THỪA, LONG AN
Điện thoại: (072)864466
  
 
 

 

 


 

BẠCH YẾN – PHÒNG RĂNG NHA SĨ BẠCH YẾN
 
Địa chỉ: 22 KHÓM 1 LÝ THƯỜNG KIỆT, TT.MỘC HÓA, H.MỘC HÓA, LONG AN
Điện thoại: (072)841207
  
 
 

 

 


 

BẢY BẪM – TIỆM TRỒNG RĂNG BẢY BẪM
 
Địa chỉ: KHU 3 TT.ĐỨC HÒA, H.ĐỨC HÒA, LONG AN
Điện thoại: (072)850173
  
 
 

 

 


 

CÚC – PHÒNG RĂNG NHA SĨ CÚC
 
Địa chỉ: 64 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.1, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)821374
  
 
 

 

 


 

ĐẶNG HỒNG THỦY – NHA SĨ ĐẶNG HỒNG THỦY
 
Địa chỉ: KHU VỰC 1 TT.TÂN THẠNH, H.TÂN THẠNH, LONG AN
Điện thoại: (072)844588
  
 
 

 

 


 

DUYÊN EM – TIỆM TRỒNG RĂNG DUYÊN EM
 
Địa chỉ: BẾN ĐÒ, TT.CẦN GIUỘC, H.CẦN GIUỘC, LONG AN
Điện thoại: (072)874360
  
 
 

 

 


 

HẬU – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ HẬU
 
Địa chỉ: 502 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)828206
  
 
 

 

 


 

HÒA – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ HÒA
 
Địa chỉ: 158 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.1, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)826888
  
 
 

 

 


 

HOA MAI – PHÒNG RĂNG HOA MAI
 
Địa chỉ: 147/2 ẤP CHỢ, TT.BẾN LỨC, H.BẾN LỨC, LONG AN
Điện thoại: (072)871012
  

 

 

 


 

HƯƠNG – NHA SĨ HƯƠNG
 
Địa chỉ: 148A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.1, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)823199
  
 
 

 

 


 

LA VĂN HAY – PHÒNG RĂNG LA VĂN HAY
 
Địa chỉ: 74 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.2, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)821237
  
 
 

 

 


 

LÊ BẢO QUỐC – DV RĂNG HÀM MẶT LÊ BẢO QUỐC
 
Địa chỉ: 350C KHU 3 TT.ĐỨC HÒA, H.ĐỨC HÒA, LONG AN
Điện thoại: (072)850182
  
 
 

 

 


 

LÊ DUYÊN – PHÒNG RĂNG LÊ DUYÊN
 
Địa chỉ: ẤP THUẬN ĐÔNG, X.THUẬN THÀNH, H.CẦN GIUỘC, LONG AN
Điện thoại: (072)895789
  
 
 

 

 


 

LỆ HẰNG – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ LỆ HẰNG
 
Địa chỉ: 285A KHÓM 2 TT.TẦM VU, H.CHÂU THÀNH, LONG AN
Điện thoại: (072)877285
  
 
 

 

 


 

LÊ TẤN – PHÒNG RĂNG LÊ TẤN
 
Địa chỉ: 103 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.2, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)832250
  
 
 

 

 


 

LÊ THUẦN PHONG – PHÒNG RĂNG LÊ THUẦN PHONG
 
Địa chỉ: 119/15 LÃNH BINH THÁI, TT.CẦN GIUỘC, H.CẦN GIUỘC, LONG AN
Điện thoại: (072)875274
  
 
 

 

 


 

MƯỜI – PHÒNG KHÁM RĂNG BÁC SĨ MƯỜI
 
Địa chỉ: LÃNH BINH THÁI, TT.CẦN GIUỘC, H.CẦN GIUỘC, LONG AN
Điện thoại: (072)874089
  
 
 

 

 


 

NGÔ THỊ NHANH – PHÒNG RĂNG NGÔ THỊ NHANH
 
Địa chỉ: 74 NGUYỄN TRUNG TRỰC, ẤP TÂN BÌNH, TT.TÂN TRỤ, H.TÂN TRỤ, LONG AN
Điện thoại: (072)867733
  
 
 

 

 


 

OANH – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ OANH
 
Địa chỉ: 530 HÙNG VƯƠNG, P.3, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)824225
  

 

 

 


 

PHƯƠNG – PHÒNG RĂNG PHƯƠNG
 
Địa chỉ: 153 NGUYỄN THÔNG, P.3, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)825579
  
 
 

 

 


 

SÁU – PHÒNG RĂNG SÁU
 
Địa chỉ: 71 PHAN VĂN TÌNH, TT.THỦ THỪA, H.THỦ THỪA, LONG AN
Điện thoại: (072)864806
  
 
 

 

 


 

SÁU CÔNG – PHÒNG RĂNG SÁU CÔNG
 
Địa chỉ: 25 SƯƠNG NGUYỆT ANH, P.2, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)824439
  
 
 

 

 


 

SÁU HIỀN – PHÒNG RĂNG SÁU HIỀN
 
Địa chỉ: 8/127 KHU 4 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.2, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)821015
  
 
 

 

 


 

TÂN TIẾN – CS TRỒNG RĂNG TÂN TIẾN
 
Địa chỉ: ẤP MINH THIỆN, X.LONG TRẠCH, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN
Điện thoại: (072)880084
  
 
 

 

 


 

THANH ĐỨC – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH ĐỨC
 
Địa chỉ: 47 KHU 5 TT.CẦN ĐƯỚC, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN
Điện thoại: (072)885765
  
 
 

 

 


 

THANH TUYỀN – PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÁC SĨ THANH TUYỀN
 
Địa chỉ: ẤP 1, X.TÂN TRẠCH, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN
Điện thoại: (072)880121
  
 
 

 

 


 

THƯỢNG HẢI – PHÒNG RĂNG THƯỢNG HẢI
 
Địa chỉ: KHU VỰC 4 TT.HIỆP HÒA, H.ĐỨC HÒA, LONG AN
Điện thoại: (072)854167
  
 
 

 

 


 

THỦY – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ THỦY
 
Địa chỉ: 30 BẢO ĐỊNH, P.4, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)820186
  
 
 

 

 


 

TIẾN – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ TIẾN
 
Địa chỉ: 6 ẤP BÌNH YÊN ĐÔNG, P.4, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)821095
  

 

 

 


 

TRẦN THỊ KIM NGÂN – PHÒNG RĂNG TRẦN THỊ KIM NGÂN
 
Địa chỉ: 17/5 TL833, ẤP BÌNH HÒA, TT.TÂN TRỤ, H.TÂN TRỤ, LONG AN
Điện thoại: (072)868348
  
 
 

 

 


 

TRỌNG ĐỨC – PHÒNG RĂNG TRỌNG ĐỨC
 
Địa chỉ: HUỲNH VĂN ĐẢNH, TT.VĨNH HƯNG, H.VĨNH HƯNG, LONG AN
Điện thoại: (072)848092
  
 
 

 

 


 

TRỌNG ĐỨC – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRỌNG ĐỨC
 
Địa chỉ: 124 KHÓM 1 BẠCH ĐẰNG, TT.MỘC HÓA, H.MỘC HÓA, LONG AN
Điện thoại: (072)841697
  
 
 

 

 


 

VINH THÁI – PHÒNG TRỒNG RĂNG VINH THÁI
 
Địa chỉ: KHU A TT.HẬU NGHĨA, H.ĐỨC HÒA, LONG AN
Điện thoại: (072)852071
  
 
 

 

 


 

VÕ VĂN ĐON – PHÒNG RĂNG VÕ VĂN ĐON
 
Địa chỉ: 15 HUỲNH THỊ MAI, P.2, TX.TÂN AN, LONG AN
Điện thoại: (072)824800
  
 
 

 

 


 

VŨ HÀ – PHÒNG RĂNG VŨ HÀ
 
Địa chỉ: 256/2 KP5 BÙI THỊ ĐỒNG, TT.BẾN LỨC, H.BẾN LỨC, LONG AN
Điện thoại: (072)871760