Phòng Nha Bác Sĩ Phạm Thị Thanh Yên

Phòng Nha Bác Sĩ nha khoa Phạm Thị Thanh Yên

Địa chỉ:78, Đào Duy Từ,P. 5, Q. 10,TP.HCM
Điện thoại: (08)38532656
Wedsite :
E-mail :
Bác sĩ trưởng :