Danh sách các Nha khoa tại An Giang

BẢY DỒI – PHÒNG TRỒNG RĂNG – NHA KHOA BẢY DỒI
 
Địa chỉ: ẤP AN KHƯƠNG, X.HÒA BÌNH, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)638124

 

 

 


BẢY NỀ – NHỔ TRÁM RĂNG BẢY NỀ
 
Địa chỉ: ẤP VĨNH QUỚI, TT.CÁI DẦU, H.CHÂU PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)687248

 

 

 


 
CÔNG TRỨ – PHÒNG TRỒNG RĂNG CÔNG TRỨ
 
Địa chỉ: TỔ 23 ẤP THỊ, TT.MỸ LUÔNG, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)885127

 

 

 


 
CS TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 102 ẤP LONG HÒA, TT.CHỢ MỚI, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)887676
 

 

 

 


    
DÂN YÊN – PHÒNG TRỒNG RĂNG DÂN YÊN
 
Địa chỉ: KIOT 2 CHỢ TRÀ ÔN P.BÌNH ĐỨC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)858639
 

 

 


 
ĐỨC HIỀN – PHÒNG TRỒNG RĂNG ĐỨC HIỀN
 
Địa chỉ: 18I ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)846598

 

 

 


  
 
ĐỨC HIỀN 2 – PHÒNG RĂNG ĐỨC HIỀN 2
 
Địa chỉ: 7 LÔ 32 I2 CHU VĂN AN, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)849268
  
 
 

 

 


 

ĐỨC NGUYÊN – PHÒNG RĂNG ĐỨC NGUYÊN
 
Địa chỉ: 416 LÊ LỢI, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)867587
  
 

 

 


 
DƯƠNG VĂN THÀNH – TIỆM TRỒNG RĂNG DƯƠNG VĂN THÀNH
 
Địa chỉ: TT.BA CHÚC, H.TRI TÔN, AN GIANG
Điện thoại: (076)872410
  
 

 

 


HẢI – CS TRỒNG RĂNG HẢI
 
Địa chỉ: 11X3 TỔ 37 ĐÔNG THỊNH 6 P.MỸ PHƯỚC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)833989
  
 

 

 


HẢI – TIỆM TRỒNG RĂNG HẢI
 
Địa chỉ: 3/2 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)952274
  
 

 

 


 
HẰNG THÁI – PHÒNG TRỒNG RĂNG HẰNG THÁI
 
Địa chỉ: TT.NHÀ BÀNG, H.TỊNH BIÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)875538
  
 

 

 


 
HIỆP HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG HIỆP HÙNG
 
Địa chỉ: 94 B4 CAO THẮNG, P.BÌNH KHÁNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)852090
  
 

 


 
HIỆP HÙNG 2 – PHÒNG TRỒNG RĂNG HIỆP HÙNG 2
 
Địa chỉ: 612/31 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.BÌNH ĐỨC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)856057
  
 

 

 


HÒA HƯNG – TIỆM TRỒNG RĂNG HÒA HƯNG
 
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 THÁNG 5, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)822436
  
 

 

 


HƯNG PHÚ – PHÒNG TRỒNG RĂNG HƯNG PHÚ
 
Địa chỉ: 496B LÊ LỢI, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)867803
  
 

 

 


 
KHÁNH PHƯỢNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG KHÁNH PHƯỢNG
 
Địa chỉ: LÔ 247 UNG VĂN KHIÊM, P.MỸ XUYÊN, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)845693
  
 

 

 


LÃ BÁ TÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG LÃ BÁ TÙNG
 
Địa chỉ: 240 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.MỸ XUYÊN, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)845941
  
 

 

 


 
LÊ HỒNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG LÊ HỒNG
 
Địa chỉ: 721/37 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.BÌNH ĐỨC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)852323
  
 

 

 


LÊ HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG LÊ HÙNG
 
Địa chỉ: 3 NGUYỄN HUỆ, TT.CHỢ MỚI, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)887314
  
 

 

 


LÊ NGỌC – PHÒNG TRỒNG RĂNG LÊ NGỌC
 
Địa chỉ: 883 HÀ HOÀNG HỔ, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)842755
  
 

 

 


 
LÊ QUỐC NAM – NHA SĨ LÊ QUỐC NAM
 
Địa chỉ: 721/33A TRIỆU QUANG PHỤC, P.MỸ PHƯỚC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)835075
  
 

 

 


LÊ SƠN – TIỆM TRỒNG RĂNG LÊ SƠN
 
Địa chỉ: NHÀ LỒNG CHỢ TT.CHỢ MỚI, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)887876
  
 

 

 


MINH HẠNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG MINH HẠNH
 
Địa chỉ: ẤP LONG CHÂU, X.THẠNH MỸ TÂY, H.CHÂU PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)815188
  
 

 

 


MINH QUYỀN – PHÒNG RĂNG MINH QUYỀN
 
Địa chỉ: 438 LÊ LỢI, P.CHÂU PHÚ B, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)561581
  
 

 

 


NGA – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGA
 
Địa chỉ: 114 NGUYỄN HUỆ, TT.NÚI SẬP, H.THOẠI SƠN, AN GIANG
Điện thoại: (076)879628
  
 

 

 


NGỌC HIỀN – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGỌC HIỀN
 
Địa chỉ: 11/42 THỚI HÒA P.MỸ THẠNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)831779
  
 

 

 


NGỌC HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGỌC HÙNG
 
Địa chỉ: 2/4 HÀ HOÀNG HỔ, P.MỸ XUYÊN, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)844409
  
 

 

 


NGƯƠN KIẾT – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGƯƠN KIẾT
 
Địa chỉ: LÔ 2 TT TM H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)530404
  
 

 

 


NGUYỄN HOÀNG LINH – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN HOÀNG LINH
 
Địa chỉ: 17 THOẠI NGỌC HẦU, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)888460
  

 

 

 


 

NGUYỄN HOÀNG MAI – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN HOÀNG MAI
 
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU CẢNH, H.AN PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)826471
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN HÙNG
 
Địa chỉ: 120 LÊ MINH NGƯƠN, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)843769
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN HÙNG
 
Địa chỉ: ẤP PHÚ HỮU, TT.PHÚ HÒA, H.THOẠI SƠN, AN GIANG
Điện thoại: (076)878336
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN THÀNH HIẾU – NHA SĨ NGUYỄN THÀNH HIẾU
 
Địa chỉ: 16 HAI BÀ TRƯNG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)841312
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN VĂN NAM – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN VĂN NAM
 
Địa chỉ: ẤP MỸ TÂN, TT.MỸ LUÔNG, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)625683
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN VĂN SÁNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN VĂN SÁNG
 
Địa chỉ: 455 ẤP LONG HÒA 1, X.LONG KIẾN, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)625627
  
 
 

 

 


 

PHẠM KHANH – TIỆM TRỒNG RĂNG PHẠM KHANH
 
Địa chỉ: P.VĨNH MỸ, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)863003
  
 
 

 

 


 

PHẠM THANH HÙNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG PHẠM THANH HÙNG
 
Địa chỉ: ẤP THƯỢNG 2, TT.PHÚ MỸ, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
Điện thoại: (076)585737
  
 
 

 

 


 

PHÁT THẠNH – CS TRỒNG RĂNG PHÁT THẠNH
 
Địa chỉ: 6/5 LÊ TRIỆU KIẾT, P.MỸ BÌNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)853103
  
 
 

 

 


 

PHÒNG KHÁM RĂNG
 
Địa chỉ: LÊ LỢI, TT.CHỢ MỚI, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)883796
  

 

 

 


 

PHÒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 355 HL2, ẤP LONG HƯNG, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)532422   

 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 24 NGUYỄN HỮU CẢNH, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)869137
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG Y SĨ
 
Địa chỉ: 7/5 LÊ TRIỆU KIẾT, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)852706
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 506/1A TÂY KHÁNH 4 P.MỸ HÒA, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)848812
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 91/6A THOẠI NGỌC HẦU, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)842701
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 69 LÊ MINH NGƯƠN, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)844470
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: X.TÂN HÒA, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
Điện thoại: (076)827880
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: X.PHÚ LÂM, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
Điện thoại: (076)820365
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: ẤP 3, X.VĨNH XƯƠNG, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)524623
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: ẤP VĨNH THÀNH, X.VĨNH KHÁNH, H.THOẠI SƠN, AN GIANG
Điện thoại: (076)871110
  

 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: X.LONG ĐIỀN B, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)625104
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 201 THỦ KHOA HUÂN, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)866724
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 651 TỔ 21 ẤP HÒA LONG 3, TT.AN CHÂU, H.CHÂU THÀNH, AN GIANG
Điện thoại: (076)650587
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 9/5 CHÂU VĂN LIÊM, P.MỸ BÌNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)857955
  
 
 

 

 


 

PHƯỚC – NHA SĨ PHƯỚC
 
Địa chỉ: NGUYỄN TRI PHƯƠNG, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)822982
  
 
 

 

 


 

RÔ BE – PHÒNG TRỒNG RĂNG RÔ BE
 
Địa chỉ: ẤP HÒA BÌNH, X.HÒA LẠC, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
Điện thoại: (076)811038
  
 
 

 

 


 

ROBERT – PHÒNG TRỒNG RĂNG ROBERT
 
Địa chỉ: ẤP MỸ THIỆN, X.MỸ ĐỨC, H.CHÂU PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)886679
  
 
 

 

 


 

SƠN HỒNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG SƠN HỒNG
 
Địa chỉ: X.LONG PHÚ, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)538155
  
 
 

 

 


 

TÂN TIẾN – PHÒNG TRỒNG RĂNG TÂN TIẾN
 
Địa chỉ: TT.PHÚ MỸ, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
Điện thoại: (076)827819
  
 
 

 

 


 

THANH BÌNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH BÌNH
 
Địa chỉ: 4A TRẦN NHẬT DUẬT, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)840862
  

 

 

 


 

THANH HOÀNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH HOÀNG
 
Địa chỉ: 524/10 ẤP XUÂN HÒA, TT.TỊNH BIÊN, H.TỊNH BIÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)876351
  
 
 

 

 


 

THÀNH NAM – PHÒNG TRỒNG RĂNG THÀNH NAM
 
Địa chỉ: 130/3 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.MỸ PHƯỚC, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)845855
  
 
 

 

 


 

THANH QUANG – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH QUANG
 
Địa chỉ: X.LONG PHÚ, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)538164
  
 
 

 

 


 

THANH QUANG – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH QUANG
 
Địa chỉ: TT TM CHỢ TÂN CHÂU TT.TÂN CHÂU, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)531694
  
 
 

 

 


 

THANH SƠN – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH SƠN
 
Địa chỉ: 12A NGUYỄN THÁI HỌC, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)530677
  
 
 

 

 


 

THANH VŨ – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH VŨ
 
Địa chỉ: TT.BA CHÚC, H.TRI TÔN, AN GIANG
Điện thoại: (076)872219
  
 
 

 

 


 

THIỆN TÂM – PHÒNG TRỒNG RĂNG THIỆN TÂM
 
Địa chỉ: ẤP BÌNH HÒA, X.BÌNH THỦY, H.CHÂU PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)671424
  
 
 

 

 


 

THỦY BÌNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG THỦY BÌNH
 
Địa chỉ: X.BÌNH HÒA, H.CHÂU THÀNH, AN GIANG
Điện thoại: (076)837543
  
 
 

 

 


 

TÍNH PHÁT – PHÒNG TRỒNG RĂNG TÍNH PHÁT
 
Địa chỉ: 32 PHAN CHU TRINH, P.MỸ LONG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)845339
  
 
 

 

 


 

TÔN VĂN – PHÒNG TRỒNG RĂNG TÔN VĂN
 
Địa chỉ: ẤP THỊ, X.MỸ HIỆP, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)880698
  

 

 

 


 

TRẦN HỒNG TÂM – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN HỒNG TÂM
 
Địa chỉ: ẤP 2, X.NHƠN HỘI, H.AN PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)812184
  
 
 

 

 


 

TRẦN THANH – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN THANH
 
Địa chỉ: X.HỘI AN, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)884409
  
 
 

 

 


 

TRẦN VĂN BÉ – NHA SĨ TRẦN VĂN BÉ
 
Địa chỉ: 135/12 ẤP TÂY KHÁNH 4, P.MỸ HÒA, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)848294
  
 
 

 

 


 

TRẦN VĂN LỘC – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN VĂN LỘC
 
Địa chỉ: TỔ 13 BẠCH ĐẰNG, ẤP 4, H.AN PHÚ, AN GIANG
Điện thoại: (076)826330
  
 
 

 

 


 

TRẦN XUÂN HỰU – NHA SĨ TRẦN XUÂN HỰU
 
Địa chỉ: 1/47 YẾT KIÊU, P.MỸ BÌNH, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)857031
  
 
 

 

 


 

 

 

 

TRƯỜNG THẠNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRƯỜNG THẠNH
 
Địa chỉ: 28 LÊ CÔNG THÀNH, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)867343
  
 
 

 

 


 

TRƯỜNG THÀNH – TIỆM TRỒNG RĂNG TRƯỜNG THÀNH
 
Địa chỉ: KHÓM 1 TT.CHI LĂNG, H.TỊNH BIÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)877486
  
 
 

 

 


 

ÚT CHẸ – PHÒNG RĂNG ÚT CHẸ
 
Địa chỉ: 28 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.CHÂU PHÚ A, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Điện thoại: (076)562042
  
 
 

 

 


 

ÚT SÁCH – PHÒNG TRỒNG RĂNG ÚT SÁCH
 
Địa chỉ: ẤP VĨNH LỢI 2, X.CHÂU PHONG, H.TÂN CHÂU, AN GIANG
Điện thoại: (076)540222   

 
 

 


 

VĂN HỒ – PHÒNG TRỒNG RĂNG VĂN HỒ
 
Địa chỉ: 70 ẤP THỊ 1, TT.MỸ LUÔNG, H.CHỢ MỚI, AN GIANG
Điện thoại: (076)625637