Danh sách các Nha khoa tại Bình Định

ÁNH – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ NHA KHOA ÁNH
 
Địa chỉ: 291 QUANG TRUNG, TT.BỒNG SƠN, H.HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)761322
  
 
 

 

 


 

NGÔ NGỌC BÍCH – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGÔ NGỌC BÍCH
 
Địa chỉ: 287 NGUYỄN THÁI HỌC, TP.QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)826874
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN KIM TUYÊN – PHÒNG RĂNG NGUYỄN KIM TUYÊN
 
Địa chỉ: 71 TRẦN HƯNG ĐẠO, H.HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)861268
  
 
 

 

 


 

PHƯỚC HOÀNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG PHƯỚC HOÀNG
 
Địa chỉ: 142 TRẦN PHÚ, H.AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)835414
  
 
 

 

 


 

TÍN THÀNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG TÍN THÀNH
 
Địa chỉ: 10 PHƯƠNG DANH TT.ĐẬP ĐÁ, H.AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)739368
  
 
 

 

 


 

TRẦN ĐÌNH HÒA – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN ĐÌNH HÒA
 
Địa chỉ: HƯNG MỸ X.CÁT HƯNG, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)853178
  
 
 

 

 


 

TRẦN HAY – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN HAY
 
Địa chỉ: KTT BỆNH VIỆN TP.QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)826143
  
 
 

 

 


 

TRẦN KIM ANH – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN KIM ANH
 
Địa chỉ: 61B NGUYỄN THÁI HỌC, TP.QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)827679
  
 
 

 

 


 

TUẤN – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ TUẤN
 
Địa chỉ: 430 QUANG TRUNG, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)750499
  
 
 

 

 


 

XUÂN BÌNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG XUÂN BÌNH
 
Địa chỉ: AN KHƯƠNG TT.NGÔ MÂY, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)850288
  

 

 

 


 

XUÂN BÌNH 2 – PHÒNG TRỒNG RĂNG XUÂN BÌNH 2
 
Địa chỉ: 321 QUANG TRUNG, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (056)850439