Nha Khoa TH

Nha Khoa TH

Địa chỉ:

CSI: 235 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp, tp.HCM – Điện thoại: (08) 3989 9669

CSII: 174 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp, tp.HCM – Điện thoại: (08) 3588 0346

Email:

Website:

Bác sĩ: Trì Châu Nguyên – Điện thoại: 090 290 6336

[mappress mapid=”210″]
CSI: 235 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp, tp.HCM

 

[mappress mapid=”211″]
CSII: 174 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp, tp.HCM