Phòng Răng Nguyễn Thị Hồng Châu

Phòng Răng – Nha khoa Nguyễn Thị Hồng Châu

Địa chỉ : 8, Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3,Tp.HCM
Điện thoại : (08)39043909
Website:
Emai:
Bác sĩ trưởng: