Ai mất răng cũng có thể cấy ghép được răng implant?

Hầu như ai mất răng cũng có thể làm Implant được. Tuy nhiên, cũng có một số ít yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định và thành công của Cấy ghép răng. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ chuyên khoa sẽ khám trực tiếp mới có thể đánh giá và chỉ định chính xác.

cay ghep implant

Cấy ghép implant