Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (848) – 8.535178 / 8.556.732
Website: www.ranghammat.vn
Email: odontostomatinst@hcm.vnn.vn