Danh sách các Nha khoa tại Cần Thơ

CAO HỮU HIẾU – PHÒNG TRỒNG RĂNG NHA KHOA CAO HỮU HIẾU
 
Địa chỉ: KHU THỚI XƯƠNG 2 P.THỚI LONG, Q.Ô MÔN, TP. CẦN THƠ
Điện thoại: (071)863267
  
 
 

 

 


 

ĐÀO CÔNG TRỌNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG ĐÀO CÔNG TRỌNG
 
Địa chỉ: X.THẠNH PHÚ, H.VĨNH THẠNH, TP. CẦN THƠ
Điện thoại: (071)865466
  
 
 

 

 


 

TRƯƠNG HƯNG – PHÒNG NHA KHOA TRƯƠNG HƯNG
 
Địa chỉ: 162 QL91, H.THỐT NỐT, TP. CẦN THƠ
Điện thoại: (071)851315