Danh sách các Nha khoa tại Đồng Tháp

ĐOÀN VĂN THI – PHÒNG TRỒNG RĂNG NHA KHOA ĐOÀN VĂN THI
 
Địa chỉ: 72 LÊ LỢI, P.2, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)852464
  
 
 

 

 


 

DƯƠNG KIM LOAN – PHÒNG RĂNG DƯƠNG KIM LOAN
 
Địa chỉ: 297 KHÓM 1 NGUYỄN HUỆ, P.1, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)861556
  
 
 

 

 


 

LÊ THÀNH CÔNG – PHÒNG RĂNG LÊ THÀNH CÔNG
 
Địa chỉ: ẤP TÂN HÙNG, X.TÂN THUẬN TÂY, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)891128
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN TẤN HƯNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN TẤN HƯNG
 
Địa chỉ: ĐỐC BINH KIỀU, P.2, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)853160
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN THANH HỒNG – PHÒNG RĂNG HÀM MẶT NGUYỄN THANH HỒNG
 
Địa chỉ: 89 KHÓM 1 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)864756
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN THANH VŨ – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN THANH VŨ
 
Địa chỉ: 8 HÙNG VƯƠNG, P.2, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)854711
  
 
 

 

 


 

PHẠM HỒNG PHONG – PHÒNG TRỒNG RĂNG PHẠM HỒNG PHONG
 
Địa chỉ: 375 KHÓM 1 NGUYỄN HUỆ, P.1, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)862902
  
 
 

 

 


 

QUANG TRUNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG QUANG TRUNG
 
Địa chỉ: 608/1 ẤP BÌNH THẠNH 1, TT.LẤP VÒ, H.LẤP VÒ, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)845999
  
 
 

 

 


 

THIỀU VĂN NGHĨA – PHÒNG TRỒNG RĂNG THIỀU VĂN NGHĨA
 
Địa chỉ: 16 KHÓM 1 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)861727
  
 
 

 

 


 

THU PHƯƠNG – PHÒNG RĂNG THU PHƯƠNG
 
Địa chỉ: 75A PHẠM HỮU LẦU, P.4, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)855161
  

 

 

 


 

THƯỢNG HẢI – PHÒNG RĂNG THƯỢNG HẢI
 
Địa chỉ: ẤP PHÚ MỸ HIỆP, TT.CÁI TÀU HẠ, H.CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)840449
  
 
 

 

 


 

TRẦN CÔNG HẬU – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN CÔNG HẬU
 
Địa chỉ: 57/1 KHÓM 1 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)861253
  
 
 

 

 


 

VÕ KIM TRA – PHÒNG TRỒNG RĂNG VÕ KIM TRA
 
Địa chỉ: KINH SÁU QUỐC P.11, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)891320
  
 
 

 

 


 

VÕ TRỌNG DANH – PHÒNG TRỒNG RĂNG VÕ TRỌNG DANH
 
Địa chỉ: TT.THANH BÌNH, H.THANH BÌNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)833919
  
 
 

 

 


 

VÕ VĂN HÙNG – PHÒNG RĂNG VÕ VĂN HÙNG
 
Địa chỉ: ẤP HÒA LONG, X.HÒA AN, TX.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
Điện thoại: (067)891545