Danh sách các Nha khoa tại Kiên Giang

ĐOAN HÙNG – PHÒNG RĂNG – NHA KHOA ĐOAN HÙNG
 
Địa chỉ: 28 NGUYỄN TRÃI, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3867488
  
 
 

 

 


 

HÒA BÌNH 2 – PHÒNG RĂNG HÒA BÌNH 2
 
Địa chỉ: 134 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3873949
  
 
 

 

 


 

HỢP THÀNH – PHÒNG RĂNG HỢP THÀNH
 
Địa chỉ: 57 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.VĨNH BẢO, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3866799
  
 
 

 

 


 

HUỲNH THANH TÙNG – PHÒNG RĂNG BÁC SĨ HUỲNH THANH TÙNG
 
Địa chỉ: 141 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3861840
  
 
 

 

 


 

LÝ CHÍ NGUYÊN – PHÒNG RĂNG LÝ CHÍ NGUYÊN
 
Địa chỉ: 71A MAI THỊ HỒNG HẠNH, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3911091
  
 
 

 

 


 

MINH ĐỨC – PHÒNG RĂNG MINH ĐỨC
 
Địa chỉ: KHU VỰC 2 TT.THỨ BA, H.AN BIÊN, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3880050
  
 
 

 

 


 

PHÚC – PHÒNG RĂNG PHÚC
 
Địa chỉ: 313A NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.VĨNH LẠC, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3874296
  
 
 

 

 


 

SỬ CÔNG THẮNG – PHÒNG RĂNG SỬ CÔNG THẮNG
 
Địa chỉ: 72/1 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.VĨNH BẢO, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3867598
  
 
 

 

 


 

THANH LONG – PHÒNG TRỒNG RĂNG THANH LONG
 
Địa chỉ: LÔ B8 CHỢ NHÀ LỒNG LÝ THÁI TỔ, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3872668
  
 
 

 

 


 

THÀNH MỸ – PHÒNG RĂNG THÀNH MỸ
 
Địa chỉ: 75 MẬU THÂN, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3871715
  

 

 

 


 

THẾ PHONG – PHÒNG RĂNG THẾ PHONG
 
Địa chỉ: CHỢ CẦU 2 TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3890157
  
 
 

 

 


 

TRẦN VĂN LÂM – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN VĂN LÂM
 
Địa chỉ: 9 KP2 LÊ LỢI, TT.DƯƠNG ĐÔNG, H.PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3846464
  
 
 

 

 


 

XUÂN – PHÒNG RĂNG XUÂN
 
Địa chỉ: LÔ 1 CHỢ TẮC RÁNG TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
Điện thoại: (077)3810278