Danh sách các Nha khoa tại Lâm Đồng

Danh sách các Nha khoa tại Lâm Đồng

Địa chỉ: 44A đường Lý Tự Trọng, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:
0633862332
Mobile: 0913189456
Email :  ngvanbaobloc@yahoo.com

Bác sĩ Nguyễn Văn BảoTốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y dựơc TP Hồ Chí Minh.

 


 

CAO VĂN TỨ – PHÒNG TRỒNG RĂNG CAO VĂN TỨ
 
Địa chỉ: 32D HOÀNG DIỆU, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)823268
  
 
 

 

 


 

HOA LAN – PHÒNG TRỒNG RĂNG HOA LAN
 
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, TT.DI LINH, H.DI LINH, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)870916
  
 
 

 

 


 

HOÀNG TRÂN – PHÒNG TRỒNG RĂNG HOÀNG TRÂN
 
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, TT.DI LINH, H.DI LINH, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)765602
  
 
 

 

 


 

HỒNG KHUYÊN – PHÒNG TRỒNG RĂNG HỒNG KHUYÊN
 
Địa chỉ: 7B TRẦN BÌNH TRỌNG, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)821754
  
 
 

 

 


 

HỒNG LAN – PHÒNG TRỒNG RĂNG HỒNG LAN
 
Địa chỉ: TT.LIÊN NGHĨA, H.ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)843741
  
 
 

 

 


 

HƯNG HỒNG – PHÒNG TRỒNG RĂNG HƯNG HỒNG
 
Địa chỉ: KP2 TT.MA ĐA GUI, H.ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)874423
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN VĂN BÁ – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN VĂN BÁ
 
Địa chỉ: 67 KHU 4 LÊ THỊ PHA, P.1, TX.BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)864635
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN VĂN NGHI – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGUYỄN VĂN NGHI
 
Địa chỉ: 52 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)826595
  
 
 

 

 


 

TRẦN TRỌNG HIỀN – PHÒNG TRỒNG RĂNG TRẦN TRỌNG HIỀN
 
Địa chỉ: 22 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)826439
  

 

 

 


 

VĨNH PHÚC – PHÒNG TRỒNG RĂNG VĨNH PHÚC
 
Địa chỉ: 87/24 TT.LIÊN NGHĨA, H.ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
Điện thoại: (063)843219