Danh sách các Nha khoa tại Phú Yên

HOÀNG SƠN – PHÒNG TRỒNG RĂNG – NHA KHOA HOÀNG SƠN
 
Địa chỉ: 161 LÊ THÁNH TÔN, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Điện thoại: (057)825481
  
 
 

 

 


 

HỌC ĐƯỜNG – PHÒNG NHA KHOA HỌC ĐƯỜNG
 
Địa chỉ: 270 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Điện thoại: (057)826573
  
 
 

 

 


 

TẤN THANH – PHÒNG RĂNG TẤN THANH
 
Địa chỉ: P.PHÚ LÂM, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Điện thoại: (057)851408