Danh sách các Nha khoa tại Sóc Trăng

CƠ SỞ TRỒNG RĂNG – NHA KHOA HOÀN CẦU
 
Địa chỉ: 76 HAI BÀ TRƯNG, P. 1, KP. 8, TX. SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)822146
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG
 
Địa chỉ: AN LẠC THÔN HUYỆN KẾ SÁCH
Điện thoại: (079)880225
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG
 
Địa chỉ: TÂN THẠNH THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)828538
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG BÁC SĨ KIM ANH
 
Địa chỉ: HAI BÀ TRƯNG THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)825237
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG HỮU NGHỊ
 
Địa chỉ: NGUYEN THI MINH KHAI THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)822084
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG HỮU NGHỊ
 
Địa chỉ: HOÀNG DIỆU HUYỆN MỸ XUYÊN
Điện thoại: (079)851065
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG LÊ THÀNH NHƠN
 
Địa chỉ: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)825847
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG MINH THƯỢNG
 
Địa chỉ: QUOC LO THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)825543
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG PHO
 
Địa chỉ: ẤP NGÃI HỘI 2 HUYỆN LONG PHÚ
Điện thoại: (079)858314
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG THU SƯƠNG
 
Địa chỉ: NGUYỄN HUỆ P3 THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)827414
  

 

 

 


 

PHÒNG RĂNG VIỆT HẢI
 
Địa chỉ: KHU 1 THẠNH PHÚ HUYỆN MỸ XUYÊN
Điện thoại: (079)853481
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)821487
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: PHU LOI THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)825062
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG HUYỀN
 
Địa chỉ: ĐẠI THÀNH – ĐẠI TÂM HUYỆN MỸ XUYÊN
Điện thoại: (079)892561
  
 
 

 

 


 

PHÒNG TRỒNG RĂNG TÁM NGHĨA
 
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ MINH KHAI K3 P3 THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)828896
  
 
 

 

 


 

TIỆM TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: THỊ TRẤN HUYỆN THẠNH TRỊ
Điện thoại: (079)866273
  
 
 

 

 


 

TIỆM TRỒNG RĂNG VĨNH HỒNG PHÁT
 
Địa chỉ: NGUYEN TRAI THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)825511
  
 
 

 

 


 

TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: NGUYEN HUE THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)824675
  

 

 

 


 

TRỒNG RĂNG
 
Địa chỉ: MỸ TÚ HUYỆN MỸ TÚ
Điện thoại: (079)871417
  
 
 

 

 


 

TRỒNG RĂNG HUỆ
 
Địa chỉ: LE LOI THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)821455
  
 
 

 

 


 

TRỒNG RĂNG KIÊN
 
Địa chỉ: NGUYEN HUE THỊ XÃ SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)824352