Danh sách các Nha khoa tại Tây Ninh

BÙI KIỂN – PHÒNG RĂNG – NHA KHOA BÙI KIỂN
 
Địa chỉ: 989 KP HIỆP LỄ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.HIỆP NINH, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)822606
  
 
 

 

 


 

BÙI TÀI – PHÒNG RĂNG BÙI TÀI
 
Địa chỉ: 1014 KP4 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.4, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)822098
  
 
 

 

 


 

CÔNG TÂM – PHÒNG RĂNG CÔNG TÂM
 
Địa chỉ: KP1 P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)814864
  
 
 

 

 


 

ĐẶNG NGỌC THỦY – NHA KHOA ĐẶNG NGỌC THỦY
 
Địa chỉ: KP1 TT.GÒ DẦU, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)854375
  
 
 

 

 


 

ĐỨC PHÁT – NHA KHOA ĐỨC PHÁT
 
Địa chỉ: ẤP ĐÔNG THÀNH, X.TÂN ĐÔNG, H.TÂN CHÂU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)751110
  
 
 

 

 


 

HOÀNG AN – NHA KHOA HOÀNG AN
 
Địa chỉ: KP3/9A TT.GÒ DẦU, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)520999
  
 
 

 

 


 

HUỲNH SÚN – PHÒNG RĂNG HUỲNH SÚN
 
Địa chỉ: C150 KP1 PHẠM VĂN CHIÊU, P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)823509
  
 
 

 

 


 

KIM YẾN – PHÒNG RĂNG KIM YẾN
 
Địa chỉ: 91 KP3 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)822850
  
 
 

 

 


 

LÊ THANH – NHA KHOA LÊ THANH
 
Địa chỉ: KP 1 TT.TÂN CHÂU, H.TÂN CHÂU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)875671
  
 
 

 

 


 

MAI THÀNH – PHÒNG RĂNG MAI THÀNH
 
Địa chỉ: 5/4 KP HIỆP LỄ P.HIỆP NINH, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)828225
  

 

 

 


 

MINH THẠNH – PHÒNG RĂNG MINH THẠNH
 
Địa chỉ: D101 KP1 VÕ VĂN TRUYỆN, P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)823056
  
 
 

 

 


 

MỸ LINH – PHÒNG RĂNG MỸ LINH
 
Địa chỉ: 1066 KP2 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.4, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)827372
  
 
 

 

 


 

NGHĨA SANH – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGHĨA SANH
 
Địa chỉ: ẤP CHÁNH, X.GIA BÌNH, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)880503
  
 
 

 

 


 

NGHĨA THÀNH – PHÒNG TRỒNG RĂNG NGHĨA THÀNH
 
Địa chỉ: ẤP LỘC THANH, TT.TRẢNG BÀNG, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)880562
  
 
 

 

 


 

NGỌC HƯƠNG – PHÒNG RĂNG NGỌC HƯƠNG
 
Địa chỉ: 28A4 KP2 P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)820690
  
 
 

 

 


 

NGỌC THÀNH – NHA KHOA NGỌC THÀNH
 
Địa chỉ: ẤP BẾN ĐÌNH, X.THẠNH ĐỨC, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)859851
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN HOÀNG – NHA KHOA NGUYỄN HOÀNG
 
Địa chỉ: Ô2/30 ẤP THANH HÀ, TT.GÒ DẦU, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)853917
  
 
 

 

 


 

NGUYÊN NGỌC – PHÒNG RĂNG NGUYÊN NGỌC
 
Địa chỉ: A71 KP2 PHAN CHU TRINH, P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)827855
  
 
 

 

 


 

NGUYỄN THÀNH LONG – PHÒNG RĂNG NGUYỄN THÀNH LONG
 
Địa chỉ: 53 KP1 TRƯƠNG QUYỀN, P.2, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)828315
  
 
 

 

 


 

NHO – PHÒNG RĂNG NHO
 
Địa chỉ: KP4 TT.TÂN BIÊN, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
Điện thoại: (066)874476
  

 

 

 


 

PHẠM THANH HOÀNG – NHA KHOA PHẠM THANH HOÀNG
 
Địa chỉ: TỔ 11 ẤP GIỮA, X.HIỆP THẠNH, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)858010
  
 
 

 

 


 

PHÒNG RĂNG
 
Địa chỉ: 120 KP5 TRƯƠNG QUYỀN, P.1, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)820675
  
 
 

 

 


 

TRỌNG NGHĨA – PHÒNG RĂNG TRỌNG NGHĨA
 
Địa chỉ: TỔ 15 KP3 TT.TÂN BIÊN, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
Điện thoại: (066)874319
  
 
 

 

 


 

VĨNH THÀNH – NHA KHOA VĨNH THÀNH
 
Địa chỉ: TỔ 10 ẤP CẨM THẮNG, X.CẨM GIANG, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)850172