Đắp composite quang trùng hợp lên răng

Đây là phương pháp thường được sử dụng trước đây, khi mà các công nghệ về labo, răng sứ còn chưa phổ biến và giá còn cao so với mặt bằng chung. Các bước phục hình được thực hiện như sau:

  • Nha sĩ sẽ tiến hành điều chỉnh ngắn cạnh cắn, mặt ngoài của răng.
  • Đắp trực tiếp lên răng bạn một lớp nhựa trắng gọi là composite quang trùng hợp. Tạo dáng và dùng đèn chiếu quang trùng hợp để làm đông cứng lớp nhựa
  • Ưu: Chi phí ít, mỗi răng đắp mặt thông thường từ 150.000 => 200.000 vnd
  • Nhược: hiệu quả thẩm mỹ không cao, dễ gây viêm lợi, hôi miệng, dễ gãy vỡ, mòn, mất độ bóng và dễ đổi àu theo thời gian.


Một trường hợp đắp composit sau 2 năm


Một trường hợp khác được đắp composit sau 3 năm

* Làm lại phục hình composit bằng toàn sứ :

 

Trước khi phục hình lại (phục hình cũ – composit)

Sau khi làm lại phục hình mới – Bằng răng sứ E.max