Kỹ thuật gắn phục hình sớm và trễ, loại nào tốt hơn?

Cả hai kỹ thuật này hiệu quả đều như nhau. Tuy nhiên kỹ thuật gắn phục hình sớm tiện lợi, tiết kiệm thời gian hơn nhưng đòi hỏi bạn phải có sức khỏe toàn thân và vệ sinh răng miệng tốt, đồng thời kích thước và chất lượng xương hàm vùng mất răng phải đạt được một yêu cầu nhất định mới có thể thực hiện được.