Mỗi chiếc răng của Bạn trị giá trên 2700 USD !!

Rang implant

Răng implant

Khi bạn bị mất răng, Bác Sĩ chuyên khoa sẽ hồi phục nó và chi phí để hồi phục lại chiếc răng như cũ theo như trình bày dưới đây.

 Giá tham khảo tại Mỹ với Nha Khoa bậc trung:

Cắm Implant: 1000 – 2500USD

  • Phục hình răng sứ cao cấp: 500 – 1500 USD

Bình quân tổng cộng: 2700 USD

Tương đương với gần 40.000.000 VNĐ

Tuy nhiên răng thật vẫn là răng quí nhất!

Nếu răng thật không còn khả năng giữ lại được, hoặc không đáp ứng được về mặt thẩm mỹ thì Bạn mới nên làm răng giả