Nha Khoa An Dương Vương

Nha Khoa An Dương Vương

Địa chỉ :

CSI: 535 An Dương Vương, P. 8, Q. 5 ,TP.HCM – Điện thoại:(08)38325401

CSII: 206B Sư Vạn Hạnh, P.2, Q.10, tp.HCM    –  Điện thoại: 0903684484

Website: www.nhakhoaandungvuong.comwww.nhakhoaanduongvuong.net

Email:  nhakhoaadn@yahoo.com

Bác sĩ trưởng: Huỳnh Tấn Tài  –  Điện thoại: 0903684484