Nha Khoa – BS Trần Công Chánh

Nha Khoa – BS Trần Công Chánh

Địa chỉ: 77,Xóm Đất,P.8,Q.11,TP.HCM
Điện thoại:  (08)39633028
Website:
Email:
Bác sỉ trưởng: