Nha Khoa Cống Quỳnh

Nha Khoa Cống Quỳnh

Địa chỉ: 35, Cống Quỳnh, Quận 1, tp.HCM

Điện thoại: 08.39255531  08.38324682

Email:nhakhoacongquynh@yahoo.com.vn

Bác sĩ trưởng: Nguyễn Thị Khen

Website: www.nhakhoacongquynh.com.vn