Nha Khoa Đại Việt

Nha Khoa Đại Việt  Địa chỉ:16-18, Lý Thường Kiệt,P. 7, Q. 10,TP.HCMNha Khoa Đại Việt

Địa chỉ:16-18, Lý Thường Kiệt,P. 7, Q. 10,TP.HCM
Điện thoại:(08)38534697
Wedsite : www.rangviet.com ; www.nhakhoadaiviet.com.vn
E-mail : nkdaiviet@rangviet.com
Bác sĩ trưởng :