Nha Khoa Đăng Thy

Nha Khoa Đăng Thy

Địa chỉ : 367  Phan Văn Trị , Q.Bình Thạnh , TP.HCM

Điện thoại : 08.6294.0628 – 0918.590094 – 0914.073659

Email:

Website:

Bác sĩ trưởng: