Nha Khoa Đất Việt

Nha Khoa Đất Việt

Địa chỉ: 102, Ngô Quyền,P. 5, Q. 10,TP.HCM
Điện thoai: (08)39573201 – (08)22122333 – 0903855775 – 0907666070
Wedsite : www.nhakhoadatviet.vn
E-mail : nhakhoadatvet@vnn.vn

Bác sĩ trưởng :