Nha Khoa Đông Nam

Nha Khoa Đông Nam

Địa chỉ :
CSI: 18 Điện Biên Phủ,P. Đa Kao, Q. 1,TP.HCM  –  Điện thoại: 08.36016665
CSII: 411 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, tp.HCM  –  Điện thoại: 08.35081425
Website:
Email:
Bác sĩ trưởng:

CSI: 18 Điện Biên Phủ,P. Đa Kao, Q. 1,TP.HCM
 
 

CSII: 411 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, tp.HCM