Nha Khoa Hàng Xanh

Nha Khoa Hàng Xanh

Địa chỉ :  23 Đinh Bộ Lĩnh , P.24 , Q. Bình Thạnh , TP.HCM

Điện thoại : 848.3511.1848   –   3511.3869

Email: clinic@hangxanhdental.com.vn

Website: www.hangxanhdental.com.vn