Nha Khoa Hoa Mỹ

Nha Khoa Hoa Mỹ

Địa chỉ: 706-708 Nguyễn Chí Thanh, P.4,  Q.11, TP.HCM
Điện thoại:  (08)39551813 (08) 39551812
Website: www.nhakhoahoamy.com
Email: nhakhoahoamy@vnn.vn

Bác sỉ trưởng: