Nha Khoa Hoàn My

Nha Khoa Hoàn My

Địa chỉ :

CSI: 410, Hoàng Diệu, P. 5, Q. 4,TP.HCM  –   Điện thoại:(08)38269939

CSII: 205, Lê Văn Sỹ, P.13, Q3, tp.HCM   –   Điện thoại:(08) 38439343

E-mail : khoidentisdt191@gmail.com
Bác sĩ trưởng : Trần Quốc Khởi  –  Điện thoại: 090 9999 191

CSI: 410, Hoàng Diệu, P. 5, Q. 4,TP.HCM
 

205, Lê Văn Sỹ, P.13, Q3, tp.HCM