Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Hồng Dung

Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Hồng Dung

Địa chỉ:

CS I: 36 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

+ ĐT: 38418495

CSII: 92, D5 (khu dân cư Thánh Bắc), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

+ ĐT: 35123459

Bác sĩ trưởng: Hồng Dung (0919636382)


CS I: 36 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 


CSII: 92, D5 (khu dân cư Thánh Bắc), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM