Nha Khoa Lam Sứ

Nha Khoa Lam Sứ

Địa chỉ:  B1-01 Nam Thiên II, Hà Huy TẬp, Phú Mỹ Hưng, Q.7, tp.HCM

Điện thoại: 08.5411198

Email: celadondental@gmail.com

Website:

Bác sĩ trưởng: Thông