Nha Khoa Phương Việt

Nha Khoa Phương Việt

Địa chỉ : 22 Nguyễn Thị Tần, P.3 , Q.8 , TP.HCM

Điện thoại : 08.3600.1489 – 0933.864.580

Email: nucuoiviet@nhakhoaphuongviet.com

Website: www.nhakhoaphuongviet.com

Bác sĩ trưởng: