Nha Khoa Phương Đông

Nha Khoa Phương Đông nma82 tại địa chỉ: 54-58, 3 Tháng 2,P. 12, Q. 10.TP.HCMNha Khoa Phương Đông

Địa chỉ: 54-58, 3 Tháng 2,P. 12, Q. 10.TP.HCM
Điện thoại:(08)38642428  (08)38654994
Wedsite :
E-mail :
Bác sĩ trưởng :