Nha Khoa PT

Nha Khoa PT

Địa chỉ: 001A C/C H1 Hoàng Diệu, P.9, Q.4, tp.HCM

Điện thoại: 08.9433276

Email: minhtridentist@yahoo.com

Website:

Bác sĩ trưởng: Nguyễn Minh Trí – Điện thoại: 0982149179

[mappress mapid=”152″]