Nha Khoa Sĩ Cường

Nha Khoa Sĩ Cường

Địa chỉ: 1172L-1172K, đường 3 tháng 2, P.12, Q.11, tp.HCM

Điện thoại: 08.39626647 – 08.39626648

Email:

Website:

Bác Sĩ trưởng: Đặng Sĩ Cường  –  Điện thoại: 0913898774