Nha Khoa Thẩm Mỹ Nhật Mỹ

Nha Khoa Thẩm Mỹ Nhật Mỹ

Địa chỉ :
CSI: 153, Tôn Đản, P. 14, Q. 4,TP.HCM – Điện thoại:(08)62619368 – 098 2940004 (BS.Thành)
CSII :9, Vĩnh Hội, P. 4, Q. 4,TP.HCM -Điện thoại:(08)62616784 – 098 995 9790 (BS Chánh)
E-mail: nhakhoanhatmy1@yahoo.com ; nhakhoanhatmy2@yahoo.com
Bác sĩ trưởng:

CSI: 153, Tôn Đản, P. 14, Q. 4,TP.HCM
 
 

CSII :9, Vĩnh Hội, P. 4, Q. 4,TP.HCM