Nha Khoa Thế Giới

Nha Khoa Thế Giới địa chỉ tại : 587-589, 3 Tháng 2,P. 8, Q. 10.TP.HCM Nha Khoa Thế Giới

Địa chỉ: 587-589, 3 Tháng 2,P. 8, Q. 10.TP.HCM
Điện thoại: (08)39572137 – (08)39572138
Wedsite :
E-mail : nhakhoathegioi_hcm@yahoo.com.vn
Bác sĩ trưởng :