Nha Khoa Trí Huy

Nha Khoa Trí Huy

Địa chỉ : 331 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 39491516 – 0903691450
Wedsite :
E-mail : nhakhoatrihuy@yahoo.com.vn
Bác sĩ trưởng :