Nha Khoa Trường Chinh

Nha Khoa Trường Chinh

Địa chỉ : 440 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 38425184 –  0913747841
Wedsite :
E-mail :
Bác sĩ trưởng : Võ Đức Chinh