Nha Khoa Trường Thành

Nha Khoa Trường Thành

Địa chỉ: 276, Trần Não, Bình An, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 085.402.3009  –  0933.363939 (Trường)

Website: nhakhoatruongthanh.com.vn

Email: nktruongthanh@yahoo.com.vn