Nha Khoa Vạn Hạnh

 Nha Khoa Vạn Hạnh

Cơ sở 1: 159 Trần Quốc Thảo, Q.3, Tp.HCM – Tel.: (08) 39318376, (08) 3951434
Cơ sở 2: 207 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM – Tel.: (08) 38295625, (08) 34041294, (08) 34041295, (08) 34041296
Email: nkvh2@yahoo.com.vn – nhakhoavanhanh2@yahoo.com.vn