Nha Khoa Việt Quốc

Nha Khoa Việt Quốc

Địa chỉ: 142 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, tp.HCM

Điện thoại: 08.62674494

Email: vietdentist@yahoo.com

Website:

Bác Sĩ trưởng: Nguyễn Cửu Việt – Điện thoại: 0983109209

[mappress mapid=”116″]