Nha Khoa Việt Mỹ

Nha Khoa Việt Mỹ

Địa chỉ :356, Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5,TP.HCM
Điện thoại: (08)39242137 – (08)39245440
Website: www.nhakhoavietmy.net
Email: info@nhakhoavietmy.net
Bác sĩ trưởng: