Nha Khoa Vũ Đình Châu

Nha Khoa Vũ Đình Châu

Địa chỉ:50, Lý Thái Tổ,Q. Thanh Khê ,Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3837193
Website:
Email:
Bác sĩ trưởng: