Phòng Nha Khoa BS Tăng Kim Sinh

Phòng Nha Khoa BS Tăng Kim Sinh

Địa chỉ: 279, Lê DuẩnQ. Thanh Khê,Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3891957, (0511)3820733
Website:
Email:
Bác sĩ trưởng: