Phòng Răng Chi Đại

Phòng Răng – Nha khoa Chi Đại
Địa chỉ :2, Tôn Đản, P. 13, Q. 4,TP.HCM

Điện thoại:(08)39404674
Wedsite:
E-mail:
Bác sĩ trưởng: