Phòng Răng Lâm Thanh Phong

Địa chỉ: 92, Thái Thị Bôi,Q. Thanh Khê ,Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3649589
Website:
Email:
Bác sĩ trưởng: