Phòng Răng Phan Dũng

Phòng Răng Nha Khoa Phan Dũng

Địa chỉ : 148, Hải Phòng,Q. Hải Châu,Tp.Đà Nẵng
Điện thoại : (0511)3827729
Website:
Email:
Bác sĩ trưởng: