Răng đã nhổ lâu, xương tiêu nhiều có làm Implant được không?

Xương tiêu nhiều cũng có thể làm Implant nhưng cần phải ghép xương. Ghép xương là kỹ thuật đơn giản nhằm làm cho vùng đặt Implant có đủ kích thước xương. Việc đặt Implant có thể được tiến hành cùng lúc ghép xương hoặc sau khi ghép xương 1- 6 tháng.

Tuy nhiên trong một số

trường hợp khi răng mất quá lâu và xương còn quá mỏng thì không thể đặt implant được.

Và còn tùy vào mỗi người mà sự tiêu xương sau khi mất răng diễn ra nhanh hay chậm, thời gian mất răng chỉ là một trong những yếu tố để chẩn đoán