Tình trạng sâu răng sữa trẻ em đang ở mức nghiêm trọng

Đó là nhận định của giáo sư Trần Văn Trường – Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội, Chủ nhiệm chương trình Nha học đường toàn quốc – tại hội nghị Nha học đường TP HCM, tổ chức sáng nay. Theo đó, ở trẻ từ 6-8 tuổi tỷ lệ sâu răng là 84,9%.

Phân bổ theo vùng địa lý thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ lệ cao nhất: 93,7%. Đối với người lớn, tỷ lệ có bệnh quanh răng rất cao từ 93,3% đến 98,3%.

Ông Trường cho biết, phân tích 5.948 mẫu nước ăn cho thấy hầu hết các mẫu nước đều có nồng độ Fluo ở mức thấp. Trên 60% trẻ em và trên 50% người lớn không bao giờ được đi khám răng miệng. Đó là những yếu tố có liên quan đến bệnh sâu răng. Ông Trường cũng đề nghị TP HCM nên có cuộc điều tra về nước, nếu vẫn giữa được nồng độ Fluo ở mức 0,7 (mức tốt nhất) thì không cần phải súc miệng với Fluo.

Cũng tại hội nghị, bác sĩ Huỳnh Đại Hải – Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, báo cáo chương trình nha học đường tại thành phố đã đạt được những thành quả tốt: tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn ở trẻ em 12 tuổi từ 73,3% (1981) xuống còn 46,1% (2000); bệnh nha chu ở trẻ em 15 tuổi từ 94% (1990) giảm còn 66% (2000)…

Một trong những định hướng sắp tới của chương trình này đến cuối năm 2004 là sẽ phủ kín nha học đường cố định. Ông cũng đề nghị sớm có văn bản chính thức cho phép thu tiền trợ phí nha học đường trong trường học; có định mức lương hợp lý cho cán bộ nha học đường để gắn bó lâu dài với trường học.

Thiên Phúc